Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
  info@sol-online.nl     |     (0318) 64 87 50 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

Wat is leeftijdsbewust beleid

Het opstellen van een beleidsplan voor Leeftijdsbewust beleid

Het schrijven van een beleidsplan is een tijdrovende zaak. Zelfs als u inhoudelijk weet waar u heen wilt, is er een gebrek aan tijd om de belangrijkste punten duidelijk te beschrijven. Een beleidsplan brengt de gestelde doelstellingen en daarmee succes binnen handbereik. Het plan biedt uw lezers (bv. management en personeel), informatie bij het stellen van de door u gekozen prioriteiten en creëert draagvlak voor de gemaakte keuzes.

De SOL heeft op basis van haar praktijkervaring het initiatief genomen om voor u een tool te ontwikkelen waarbij u in een kort tijdsbestek tot een beleidsplan kan komen dat voorzien is van (gedegen) analyses en gefundeerde keuzes. Met deze tool wordt u op gestructureerde wijze door de diverse fasen van het beleidsplan geloodst. Uiteraard kunt u zelf aanvullingen aanbrengen die u in gedachten heeft. De SOL kan u helpen bij een actieve rol in de analyse en het schrijven van het beleidsplan tot een rol op de achtergrond, waarin wij alleen via coaching een second opinion op uw plan geven.

In de tool beleidsplan Leeftijdsbewust beleid wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • wat is leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • waarom een leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • wie stelt het beleid op
 • enkele cijfers van:
  • analyse leeftijdsopbouw
  • mobiliteit in het personeelsbestand
  • verzuim
  • scholing
  • kosten inzake inzetbaarheid
  • kosten inzake flexibiliteit
  • kosten inzake behoud
  • inkomsten inzake kortingen
 • knelpuntenanalyse
  • in de organisatiestructuur
  • vitaliteit van de werknemers
  • arbeidssituatie
  • arbeidsloopbaan
 • beleidsanalyse
 • oplossingsmogelijkheden
  • organisatie van het werk
  • personeelstekorten
  • loopbaan
  • arbo.

Met behulp van deze tool kunt u in een korte tijd uw beleidsplan samenstellen door middel van het aanklicken van de gewenste teksten. Ook kunt u informatie toevoegen of weghalen in het plan.

Opstellen van een beleidsplan

Lees hier het onderzoek naar Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de sector.

Leeftijdsbewust beleid - Hou de levensmiddelenindustrie gezond