Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
  info@sol-online.nl     |     (0318) 64 87 50 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

Algemene gegevens

Uw naam:
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer

Gemaakte ontwikkelafspraken

Naam medewerker

Lopende ontwikkelafspraken in huidige functie

 • Brede professionalisering
 • Multidisciplinaire integratie
 • Kennis toepassing
 • Transfer en brede inzetbaarheid
 • Creativiteit en complexiteit in handelen
 • Probleemgericht werken
 • Methodisch en reflectief denken en handelen
 • Sociaal communicatieve bekwaamheid
 • Basiskwalificering voor managementfuncties
 • Besef van maatschappelijk verantwoordelijkheid

Nieuwe ontwikkelafspraken in huidige functie

 • Brede professionalisering
 • Multidisciplinaire integratie
 • Kennis toepassing
 • Transfer en brede inzetbaarheid
 • Creativiteit en complexiteit in handelen
 • Probleemgericht werken
 • Methodisch en reflectief denken en handelen
 • Sociaal communicatieve bekwaamheid
 • Basiskwalificering voor managementfuncties
 • Besef van maatschappelijk verantwoordelijkheid

Lopende ontwikkelafspraken in buiten de functie

 • Brede professionalisering
 • Multidisciplinaire integratie
 • Kennis toepassing
 • Transfer en brede inzetbaarheid
 • Creativiteit en complexiteit in handelen
 • Probleemgericht werken
 • Methodisch en reflectief denken en handelen
 • Sociaal communicatieve bekwaamheid
 • Basiskwalificering voor managementfuncties
 • Besef van maatschappelijk verantwoordelijkheid

Nieuwe ontwikkelafspraken in buiten de functie

 • Brede professionalisering
 • Multidisciplinaire integratie
 • Kennis toepassing
 • Transfer en brede inzetbaarheid
 • Creativiteit en complexiteit in handelen
 • Probleemgericht werken
 • Methodisch en reflectief denken en handelen
 • Sociaal communicatieve bekwaamheid
 • Basiskwalificering voor managementfuncties
 • Besef van maatschappelijk verantwoordelijkheid
Leeftijdsbewust beleid - Hou de levensmiddelenindustrie gezond