Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
  info@sol-online.nl     |     (0318) 64 87 50 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

Starterskit

Hieronder vindt u een aantal scans, zgn. Starterskit.

Loopbaanpakket
Dit onderdeel bevat een vragenlijst die, na het beantwoorden van de vragen, een advies geeft aan de gebruiker. De adviezen kunnen zowel binnen als buiten het bedrijf/organisatie liggen. Tevens kent dit onderdeel een loopbaanpad (formulier) om in te vullen en uit te werken.
Open de Loopbaantest

Formulierencarrousel
In deze module is een aantal formulieren opgenomen die op een aantal onderdelen met elkaar verbonden zijn. In het hoofdmenu kan de gebruiker een keuze maken uit verschillende formulieren en eventueel aanvullingen. Na de bewerking wordt het formulier opgeslagen en worden de koppelingen uitgevoerd. De gebruiker kan al dan niet gewenst het formulier uitprinten.
Open de formulierencarrousel

Flexibiliteitmodule
De gebruiker kan in deze module verschillende onderdelen raadplegen/gebruiken. Hierbij valt o.a. te denken aan:

 • Individueel rooster;
 • Telewerken;
 • E-learning/scholing;
 • Teamontwikkeling/begeleiding;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Overwerk/Uitbesteden/Poolvorming.

Bij sommige onderdelen kan de gebruiker een checklist invullen, bij andere modules worden er voorbeelden gegeven en kan men zelf nagaan of dit ook voor hen toepasbaar is.
Flexibiliteitmodule

Kennismodule
Deze module geeft de gebruiker informatie over o.a. fiscale- en wettelijke regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • fiscale mogelijkheden rondom EVC;
 • fiscale mogelijkheden betreffende het in dienst nemen van oudere werknemers;
 • subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing;
 • subsidiemogelijkheden voor het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan;
 • kortingen die men kan verwerven bij het aanpassen van de werkplek;
 • voorwaarden uit Cao’s die de inzet van medewerkers bevordert (arbeidstijden/demotie/doelgroepen).

Kennismodule

Sectorale Vacaturebank
De vacaturebank geeft een overzicht van alle functies die er binnen de voedingsmiddelenindustrie op een aantal vacaturesites worden weergegeven.

De gebruiker kan hierdoor inzage krijgen welke sectoren met welke tekorten kampen. Op basis hiervan kunnen bedrijven en medewerkers bij een overschot aan personeel snel inzicht krijgen in het aanbod binnen en buiten de eigen branche.

Door het linken van de verschillende sites wordt er een totaaloverzicht verschaft aan de gebruiker. Tevens kan men middels een zoekfunctie de benodigde informatie achterhalen.
Sectorale vacaturebank

 

Ervaringen uit de praktijk [PDF]

 

Leeftijdsbewust beleid - Hou de levensmiddelenindustrie gezond