Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
  info@sol-online.nl     |     (0318) 64 87 50 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

Rol van de werkgever

Inleiding

Elk bedrijf weet dat vitale werknemers zich een stuk beter voelen en minder verzuimen. Wie lekker in zijn vel zit, straalt dat uit naar klant en collega. En dus doen bedrijven steeds meer aan de vitaliteit van hun werknemers. Sommige bedrijven hebben vitaliteit zelfs als kernwaarde benoemd (bijvoorbeeld Unilever). Bij deze bedrijven zie je dat de deskundige op dit gebied heel dicht tegen de Raad van Bestuur aanzit. En misschien wel het belangrijkste: men rekent leidinggevenden af op de vitaliteit van hun werknemers. Hoe? Bijvoorbeeld door te kijken naar de verzuimcijfers en de tevredenheid van medewerkers.’ Deze afrekencultuur is in praktijk wel even wennen voor werknemers. Maar tegelijk helpt deze werkgever waar mogelijk ook de werknemer die privé met een probleem zit. Het is het mooiste als collega’s elkaar op de werkvloer helpen en ondersteunen.

Bedrijven die structureel lagere verzuimcijfers laten zien. ‘Daar spannen werkgevers zich erg in, maar daar worden ook bepaalde verplichtingen voor werknemers tegenovergesteld, zoals het deelnemen aan sport, bewust eten en deelnemen van scholingsactiviteiten. Een goede bedrijfscultuur in de vorm van personal coaching en uitgebreide opleidingsmogelijkheden, of anderszins werken aan een gezondere levensstijl en vinden werknemers dan doodnormaal. Met zo’n mix aan inspanningen verhoog men als bedrijf de vitaliteit van de werknemers. Daarbij is van belang dat iedereen zich hiervoor inspant.

Vitaliteit gaat niet alleen over fitness, maar ook over werkdruk, over de balans tussen werk en privé. Gezonder leven. Bedrijven maken steeds meer werk van vitaliteit. Want vitale werknemers verzuimen minder en presteren meer, is het uitgangspunt. Investeren in vitaliteit loont. Steeds meer bedrijven werken aan de conditie van hun werknemers. Met vitale werknemers:lagere kosten, hogere opbrengsten.

Open de Vitaliteitsscan

Leeftijdsbewust beleid - Hou de levensmiddelenindustrie gezond