Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
  info@sol-online.nl     |     (0318) 64 87 50 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

Ontwikkelingen van het personeelsbestand

Kies bij iedere keuzeoptie het percentage dat bij uw situatie past. Mocht de vraag niet van toepassing zijn, dan raden wij aan om "< 1" te kiezen.

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Uw telefoonnummer:

Uitgaven

  Vraag < 0,01 < 0,2 < 0,3 < 0,5 < 1,0
Inzetbaarheid
1 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met kinderopvang?
2 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met zorgverlof?
3 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met bevallingsverlof?
4 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met ouderschapsverlof?
5 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met sebbatical?
Flexibiliteit
6 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met flexibel werken (verlengen werktijden)?
7 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met thuiswerken?
8 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met consignatie?
Behoud
9 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met leeftijdsverlof?
10 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met werktijdverlof?
11 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met seniorverlof?
12 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met overwerk?
13 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met afbouw v/d ploegentoeslag?
14 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met prepensioen?
15 Welk percentage van de brutoloonsom is gemoeid met scholing?

Uitgaven

Bruto loonsom:

Inkomsten

        korting totaal
1 Het aantal 50-plusser dat is aangenomen met een uitkering? maal 6500 0
2 Het aantal 62-plussers dat in dienst is gebleven? maal 2750 0
3 Het aantal WW&55-plussers dat in dienst is genomen en ziek is (no risk polis)?

Leeftijdsbewust beleid - Hou de levensmiddelenindustrie gezond