Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
  info@sol-online.nl     |     (0318) 64 87 50 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

De winst van leeftijdsbewust beleid

Ontwikkelingen van  (leeftijdsgerelateerde) personeelsbestand

Inleiding
De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis. Er zijn lang niet altijd voldoende jongeren om hen te vervangen. Wat betekent dat voor uw bedrijf? Hoe ziet de leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand eruit en welke gevolgen heeft dat? Is het nodig actie te ondernemen? Aan de hand van de onderstaande tabellen kan een antwoord worden gegeven op de voorgaande vragen.

Ontwikkelingen geanalyseerd
Voor een eerste analyse maakt u een overzicht van de leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand (tabel 1). Hierin wordt het huidige personeelsbestand opgenomen en vervolgens wordt er een schatting gemaakt van de mogelijke uitstroom en natuurlijk verloop. Het personeelsbestand dat dan ontstaat dient te worden afgezet tegenover de personele bedrijfssituatie over drie jaar. Het verschil dat tussen huidige en toekomstige personeelsbehoefte geeft de noodzaak aan van de te ondernemen acties.

De huidige personele situatie uit de eerste tabel wordt vergeleken (in tabel 2) met de werkzame beroepsbevolking uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (bron: november 2006 CBS). Op basis hiervan kunt u eventuele afwijking van uw personeelsbestand vaststellen.

De instroom, doorstroom en uitstroom worden geanalyseerd in derde tabel (3). De instroom wordt weergegeven door medewerkers die korter dan 1 jaar in dienst zijn naar leeftijden in te delen. Vervolgens worden de medewerkers die in de afgelopen jaar een functie hebben aanvaard die lager was dan voorheen naar leeftijdscategorieën ingedeeld. Ook medewerkers die in dat jaar een nieuwe of een hogere functie hebben aanvaard worden in het overzicht opgenomen. De uitstroom van het personele bestand was al inzichtelijk gemaakt in tabel 1. Uiteindelijk krijgt u hiermee een beeld van de wijzigingen in uw organisatie.

Naast de in-, door- en uitstroom heeft het ziekteverzuim invloed op uw personele bezetting. De afwezigheid van personeel kan ertoe leiden dat u extra personeel nodig heeft op de productiviteit op pijl te houden. Tabel 4 biedt u de mogelijkheid om het verzuim in kaart te brengen en deze te vergelijken met het gemiddelde verzuimpercentage uit voedingsindustrie in het eerste jaar van verzuim.

Tot slot speelt de ontwikkeling van medewerkers een belangrijke rol. Vooral medewerkers op latere leeftijd hebben nog een loopbaan voor de boeg. Vanaf 45 jaar hebben werknemers nog zo’n 20 jaar van hun loopbaan in het verschiet. In het algemeen vergroot scholing de vakkennis, motivatie en
productiviteit. Vandaar dat het van belang is deze factor mee te nemen in de ontwikkeling van het personeel.

De benodigde cijfermatige informatie kunt u veelal uit personeelsadministratie halen. In de tabellen wordt uitgegaan van de ontwikkelingen op dit moment en het afgelopen jaar. Maar als u de mogelijkheid heeft om de gegevens uit de tabellen nog verder terug te zetten in de tijd, kunt u op basis hiervan bij sommige personele ontwikkelingen makkelijker trends vaststellen.

Open de Leeftijdsopbouw berekening

Leeftijdsbewust beleid - Hou de levensmiddelenindustrie gezond