Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
  info@sol-online.nl     |     (0318) 64 87 50 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

HRMscan

Klik bij de onderstaande stellingen onder EENS als de stelling geldig is in uw werksituatie,
onder ONEENS als de stelling niet overeenkomt met jouw werksituatie.

Als je niet kunt kiezen (geen duidelijk ja of nee) of als de stelling niet relevant is voor jouw situatie klik dan onder NEUTRAAL.

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Uw telefoonnummer:


  Vraag Eens Neutraal Oneens

Personeelsplanning
1 Onze organisatie stemt per afdeling de personeelsplanning af op de te behalen doelen
2 Onze organisatie stemt de competentieontwikkeling af op de te behalen doelen
3 Onze organisatie stemt haar personeelsplanning af op de te halen doelen
4 Onze organisatie stemt haar opleidingsbudget af op de te behalen doelen

Werving & Selectie
5 Onze organisatie stemt de instroom van nieuwe medewerkers af op de ambities van de organisatie
6 Onze organisatie stemt de inwerkprocedure af op de nieuwe medewerkers
7 Onze organisatie zoekt nieuwe medewerkers die aan een vooraf door de organisatie vastgestelde functieprofiel moeten voldoen
8 Onze organisatie houdt rekening met de werkvoorkeur van nieuwe medewerkers

MD/loopbaan
9 Onze organisatie investeert in al haar medewerkers
10 Onze organisatie biedt al haar medewerkers de mogelijkheid van jobrotatie en stages
11 Onze organisatie stelt samen met haar medewerkers een competentieprofiel vast dat als uitgangspunt dient voor de persoonlijke ontwikkeling
12 Onze organisatie bespreekt haar doelen in de funtioneringsgesprekken met de medewerkers

Advies en onderzoek
13 Onze organisatie voert jaarlijks een onderzoek uit naar de medewerkerstevredenheid
14 Onze organisatie koppelt vaak haar bevindingen terug aan de medewerkers
15 Onze organisatie heeft een duidelijk beeld van de loopbaanwensen van de medewerkers
16 Onze organisatie begeleidt haar medewerkers gedurende het gehele loopbaantraject

Kwaliteit van de arbeid
17 Onze organisatie brengt regelmatig de oorzaken van het ziekteverzuim in beeld
18 Onze organisatie biedt al haar medewerkers de mogelijkheid om hun werkplek aan te passen
19 Onze organisatie bespreekt met haar medewerkers hun fysieke belastbaarheid
20 Onze organisatie geeft een hoge prioriteit aan reintergratie

Scholing
21 Onze organisatie hantert een persoonlijk ontwikkelingsplan voor al haar medewerkers om de competenties op pijl te houden
22 Onze organisatie heeft haar doelen gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkelingsplannen (scholing) van medewerkers
23 Onze organisatie hantert een persoonsgebonden ontwikkelingsbudget (opleiden) voor elke medewerker
24 Onze organisatie kent een mentorensysteem waarbij werkervaring tussen medewerkers wordt gedeeld (informeel leren)

Functiewaardering
25 Onze organisatie biedt maatwerk in de functie-beschrijving
26 Onze organisatie heeft haar functies afgestemd op de doelen
27 Onze organisatie stemt regelmatig de functie-beschrijving af met de medewerkers
28 Onze organisatie stemt haar functies af op de capaciteit van de medewerkers

Arbeidsvoorwaarden
29 Onze organisatie kent arbeidsvoorwaarden waarin medewerkers variatie kunnen aanbrengen
30 Onze organisatie kent een vorm van incidentele beloning
31 Onze organisatie ondersteunt haar medewerkers bij outplacement
32 Onze organisatie voert exitgesprekken met haar medewerkers die vertrekken

Leeftijdsbewust beleid - Hou de levensmiddelenindustrie gezond