Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
  info@sol-online.nl     |     (0318) 64 87 50 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

Beeldvorming

HRM (Quick-)scan t.b.v. Leeftijdsbewust beleid

De dagelijkse gang van zaken biedt soms weinig mogelijkheid om boven de materie uit te stijgen. Met de HRM scan kunt u echter in 10 minuten een voorlopig beeld krijgen van de status van het HRM beleid in uw organisatie ten behoeve van het doorvoeren van leeftijdsbewust beleid. Tevens kunt u in een oogopslag zien waar primaire verbeteringen noodzakelijk zijn.

Uit ervaring weten wij dat menig bedrijfsleider binnen een organisatie een geweldig pakket aan algemene kennis en ervaring met zich meebrengt. Dat houdt in dat ook op het gebied van personeel & organisatie deze expertise in algemene zin aanwezig is. Tot op een zekere hoogte kan men zich met deze kennis op het gebied van personeelsbeleid zich prima handhaven. Echter, zodra er bijvoorbeeld in het kader van ontgroening en vergrijzing op welke wijze dan ook binnen dit vlak naar een diepere betekenis moet worden gezocht, zien wij dat er nog veel inzicht te winnen is op het vlak van personeelsmanagement.

Vragen als: ‘Stelt onze organisatie de instroom van nieuwe medewerkers af op de ambitie van  het bedrijf?  Brengt onze  organisatie regelmatig de oorzaken van het ziekteverzuim in beeld? Heeft onze organisatie haar functies voldoende afgestemd op haar doelen?’, zijn dan al vaak onderwerpen waarbij een meer (specialistische) expertise p het gebied van personeelsmanagement essentieel wordt. Ook zien wij dat onderwerpen als, ‘hoe blijf ik mijn mensen binden en boeien?’, terugkerende punten zijn op de agenda.

Het kan gebeuren dat een klein bedrijf een groot aantal vragen met “oneens” moet beantwoorden. Dit komt door het doel van de scan; “inzicht krijgen in hoe ver het personeelsbeleid binnen een bedrijf is geprofessionaliseerd”. Bij kleinere bedrijven zijn veel zaken vaak informeel geregeld. Zij zouden hierdoor kunnen denken dat de scan niet geschikt is voor hen. Toch kunnen juist ook kleinere bedrijven baat hebben bij het invullen van de scan. Zij kunnen hun personeelsbeleid professionaliseren middels adviezen van de SOL.

Deze Quick-scan toetst het HRM beleid op een 8 tal terreinen:

 • Werving & selectie
 • Personeel & planning
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loopbaan & Mobiliteit
 • Scholing
 • Kwaliteit van de Arbeid
 • Functiewaardering
 • Advies en onderzoek

Voor een brede toepassing adviseren wij gebruik te maken van onze dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan een situatie:

 • waarin het vergroten van uw kennis op het gebied van Personeelsbeleid en, of    
  Leeftijdsbewust beleid noodzakelijk is;
 • waarin behoefte is aan een nadere analyse van de reeds ingevulde HRM scan(s);
 • waarin van u een overzichtelijke rapportage wordt gewenst;
 • waarin wij voor u de presentatie voor uw bedrijf kunnen verzorgen.

Deze aanpak geeft u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw huidige personeels – en organisatiebeleid. D.m.v. een uitgebreide analyse (door de SOL) kunt u zich onderscheiden als werkgever op de arbeidsmarkt en preventief kan inspelen op toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen.

Deze HRM-scan kan ook door het management, personeelsvertegenwoordigers of andere doelgroepen binnen de organisatie worden ingevuld waardoor u niet alleen een completer beeld, maar ook een breder draagvlak kunt verkrijgen.

Veel succes met het invullen van de vragenlijst.

Open de HRM scan

Leeftijdsbewust beleid - Hou de levensmiddelenindustrie gezond